Rideskole

Mitt navn er Hege Gustavsson og jeg eier og driver Stall Kankerud. Jeg er utdannet agronom og barnevernspedagog. Før jeg startet opp rideskolen har jeg jobbet med grønn omsorg og utsatte elever.

Emma til hest og mamma Hege

Både på skole og på gårder som tar imot barn og ungdom. Når jeg startet rideskolen var det viktig for meg å lage ett sted der læring, mestring, trygghet og det sosiale er viktig. Samt at hestevelferden blir tatt vare på.

De som rir her skal få lov til å bli gode og starte stevner, uten å måtte kjøpe egne hester. Men det er selvsagt også lagt opp for de som vil kose seg med hester og ikke har store ambisjoner uten om det. Men det er noen faktorer som må være på plass for at man skal lære på en god måte. Man må føle seg trygg, man må oppleve mestring og bli sett.

Utfra dette har jeg satset på å kjøpe inn gode hester til rideskolen. Samt at jeg ridningen foregår i små grupper ( max 5 på timen). Jeg har timer kun 3 dager i uken, dette for å ta vare på hestene slik at de også har ett godt liv. Vi tilbyr ridning til alle aldersgrupper og nivåer.
I tillegg til rideskolen som følger skoleruta, arrangerer vi ridning i skolens ferier