Stall Kankerud

Hege Gustavsson
Lishøgdvegen 151
2652 Svingvoll
– Gausdal –

Telefon: 41224123

Oppgradering i stallen

Før

Etter